W przyszłym tygodniu, w kategorii Orlika Młodszego (r.2009) odbędą się testy w celu przeprowadzenia selekcji do nowo tworzonych grup treningowych. Nabór trwać będzie 3 dni treningowe (poniedziałek, wtorek, czwartek). Podczas sprawdzianów, ocenie podlegać będą w głównej mierze:
– prezentowane umiejętności w grach kontrolnych oraz inteligencja boiskowa;
– poziom wyszkolenia technicznego;
– ogólna sprawność fizyczna;
– dotychczasowa frekwencja na treningach;
– zachowanie i dyscyplina na zajęciach;
– zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju;
– obecność na testach.
O dokładnych godzinach naboru poinformuję w najbliższy weekend (informacja sms do obecnie trenujących w grupach: czerwonej i żółtej/ informacja na stronie dla pozostałych zainteresowanych (grupa czarna  i osoby chcące zapisać się do Akademii Piłkarskiej TOP 54 Biała Podlaska).