W poniedziałek, 10.09.2018 przeprowadzone zostaną testy do tworzonych aktualnie nowych grup treningowych w kategorii Orlika Młodszego (r.2009) (Czerwona, Żółta, Czarna, Niebieska – w zależności od ilości zainteresowanych powstaną 3 lub 4 grupy). Tego dnia będzie można zapisać swoje dziecko do naszej Akademii na sezon 2018/19.  Chłopcy zostaną poddani testom, w których ocenie podlegać będą: żonglerka piłki, slalom z piłką i bez piłki, szybkość i zwrotność. Po tej części chłopcy przystąpią do gier kontrolnych, w których trenerzy będą mogli zaobserwować posiadane przez kandydatów umiejętności boiskowe.

Kolejne dni selekcji (wtorek i czwartek) to dalsze gry kontrolne, w których trenerzy obserwować będą uważnie poczynania dzieci na boisku, ich umiejętności oraz myślenie na boisku.
Po wszystkich zaliczeniach, w weekend (15-16.09.2018) pojawi się informacja o tym, w której grupie znalazł się dany zawodnik.
Kryteria selekcji:
– obecność na testach
– prezentowane umiejętności w grach kontrolnych oraz inteligencja boiskowa;
– poziom wyszkolenia technicznego;
– ogólna sprawność fizyczna;
– dotychczasowa frekwencja na treningach;
– zachowanie i dyscyplina na zajęciach;
– zaangażowanie i chęć dalszego rozwoju.

Godziny naboru:
16:30- Nowi kandydaci  + Grupa Czarna + część Grupy Żółtej (kto, poinformuję sms-em).
18:00- Grupa Czerwona + część Grupy Żółtej (kto, poinformuję sms-em).
Na testy przychodzimy 20-30 minut wcześniej w celu wstępnej rozgrzewki organizmu oraz zapisania się w przypadku nowych kandydatów.