OPŁATY MIESIĘCZNE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ TOP 54 BIAŁA PODLASKA:

Uwaga Drodzy Rodzice, uchwałą zatwierdzoną na Walnym Zgromadzeniu Członków AP TOP 54 Biała Podlaska z dnia 10.10.2017 r., następuje zmiana opłat miesięcznych za treningi od 1 stycznia 2018 r.:

  • Oplata za treningi za m-c wynosi 80 zł bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania zawodnika.
  • W przypadku gry w klubie rodzeństwa, opłata za 1 dziecko wg. powyższych stawek, a stawka za drugiego i kolejnego członka klubu 40 zł za m-c.


Opłatę członkowską w należnej wysokości prosimy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

Nazwa odbiorcy:    AP TOP-54, ul. Sidorska 30, 21-500 Biała Podlaska

Nr konta:                  17 8025 0007 0023 5037 2000 0010

Tytuł wpłaty:           SKŁADKA , imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, za który miesiąc.

Wpłaty można dokonać również w biurze klubu w Szkole Podstawowej nr 5, ul. Sidorska 30, (pokój przy hali sportowej) w dniach od poniedziałku do piątku godz. 8.00 -16.00.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt:

Biuro: Marek Kuraś 695-988-778

Skarbnik: Iga Olszanowska 509-221-207.