Obecny zarząd

Prezes Zarządu:
Tomasz Buraczewski

Wiceprezes Zarządu:
Adam Derlukiewicz

Skarbnik:
Iga Olszanowska

Członek Zarządu:
Konrad Kamil Twarowski

Członek Zarządu:
Maciej Oleksiuk